Duruş tutuş ve doğru yapılanma

Duruş tutuş ve doğru yapılanma

Bilardo sporunun duruş ve tutuş kaidelerinin incelenmesi, sporcuya eksiksiz olarak monte edilmesi, doğru yapılanmanın tartışmasız uygulanacak en temel unsurudur. Duruş-tutuş konusundaki doğru yapılanma çok basit olarak değerlendirilebilir, ancak vücudun dengesi ve istekaya uyumunun başarıda payı son derece yüksektir. Teorik bilgiler ve gösterecek olduğunuz sabırla bu yapılanmayı öğrenecek ve bu doğru yapılanmanın getireceği rahatlıkla topa çok daha rahat, dengeli ve güzel vurabileceksiniz. Bilimsel olarak kanıtlanmış ve her biri birbirinden önemli ve değerli olan duruş-tutuş kaidelerini sabırla uygulamaya çalışmak bilardodaki doğru yapılanma konusunda atılacak en önemli adımdır. Bugünlere kadar duruş-tutuş konusunda yanlış yapılanmayla gelmiş olan sporcularda gerçek ve kalıcı çözümlere ulaşabilmek, gösterecekleri sabır ve çalışmayla doğru orantılı olacaktır. Açıklanan kaideler sağlaklar için olup solaklar için tam tersi söz konusudur.

BACAKLAR

İyi bir duruş pozisyonunda birinci aşama olarak bacak pozisyonlarının uygun ve doğru bir şekilde ayarlanması gerekmektedir. Bacaklar iyi bir duruş pozisyonu için çok önemli bir faktör olup vücut dengesinin sağlanmasındaki en etkili unsurdur. Pozisyona göre vuruş topuyla vücudumuz arasında uygun bir mesafe bırakılır.

Vücudumuz ile vuruş topu arasında bırakılan bu mesafeyi bilardoya yeni başlayan sporcular tespit etmekte zorlanabilirler. Bırakılan bu mesafenin doğruluğunun kontrolü sporcu pozisyona eğildikten sonra mümkün olacaktır. Kişinin fizyolojik yapısına göre değişiklik gösterebilecek bu mesafe için sayısal bir ifadeyi baz almak doğru olmayacaktır. Ancak kişinin fizyolojik yapısına uygun mesafenin tespiti ve doğruluğunun kontrolünden EĞİLME bölümünde bahsedilecektir.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pozisyonun karşısında ikinci topta görülecek kalınlığın ve birinci toptaki vuruş noktasının birleştirilmesinden oluşan sezgisel doğrunun karşısında paralel bir şekilde durulur. Ayaklar arasında kişinin bacak boyuna göre değişiklik gösterebilecek bir mesafe bırakılır. Bu orta boylu bir insanda 40-50 cm kadar olup, uzun boylularda 80 cm ye kadar yükselebilir. Sporcu kendi fizyolojik yapısına uygun mesafeyi zaman içinde kolaylıkla tespit edebilecektir.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Sol ayağımız sağ ayağımızla bir önceki pozisyonda tespit etmiş olduğumuz mesafeyi koruyacak kadar ve vücudumuz masayla yaklaşık 45 derecelik bir açı oluşturacak şekilde öne doğru getirilir. Sağ ayağımız ise sol ayağımızla paralele yakın bir açı oluşturacak şekilde hafifçe sağa doğru çevrilir.

Bundan sonra yapılması gereken en önemli şey bacaklarda herhangi bir kasılmanın veya zorlamanın olup olmadığının kontrol edilmesi ve vücut ağırlığımızın iki bacağımıza da eşit şekilde dağıtılmasıdır. Başka bir ifadeyle pozisyona eğilmeden önceki son dengenin sağlanmasıdır.

SAĞ EL TUTUŞ

Sporcunun sağ eliyle istekayı nereden tutacağı kişinin kol boyuyla yakından ilgilidir. Bu orta boylu bir insanda, istekanın arkasından yaklaşık 15-20 cm kadar gerideki bir mesafedir. Sporcunun istekayı doğru yerden tutmak için nasıl bir kontrol yöntemi izleyeceği sporcu pozisyona eğildikten sonra mümkün olacaktır. Bu kontrol yönteminden de EĞİLME bölümünde bahsedilecektir.

İstekayı tutuş bölgemiz kabaca saptandıktan sonra, isteka sağ elin başparmağı ve işaret parmağı arasına yerleştirilmelidir. İşaret parmağı istekayı sıkmayacak biçimde sarmalıdır. Diğer parmaklar başta orta parmak olmak üzere taşıyıcı unsur olarak görev almakta olup yine istekayı sıkmayacak şekilde tutmalıdır. Tutma eli mümkün olduğunca gevşek durumdadır. Ancak bu gevşeklik herhangi bir kontrolsüzlüğe sebep olmayacak şekilde olmalıdır.

SOL EL TUTUŞ (KÖPRÜ) POZİSYONU

İyi ve doğru bir köprü oluşturmadan önce topumuzdaki vuruş noktasını tespit etmek önemlidir. Grafiklerde isteka topunun değişik yükseklik seviyelerine vuruşlarda kullanılan köprü çeşitlerini göreceksiniz.

Bu bölümde en çok kullanılan köprü çeşitlerinden biri olan ve isteka topundaki eksen ve daha üst bölgelere yapılan vuruşlarda kullanılan köprüyü öğrenmeye ve örneklemeye çalışacağız. Diğer köprü çeşitleri için benzer bir öğrenme metodu uygulayabilirsiniz.
Sol elimiz vuruş hızımıza göre isteka topuyla uygun bir mesafe bırakacak şekilde (orta şiddetli bir vuruşta 10-12 cm kadar) ve parmakların arası hafifçe açık olarak masaya koyulmalıdır. Serçe parmağından bileğe kadar olan kısım masaya sağlam bir şekilde temas ettirilmelidir. Orta parmak ikinci boğumundan bükülerek geriye doğru çekilmeli ve birinci boğum vücuda dönük ve masaya temas edecek şekilde kıvrılmalıdır. Orta parmağın birinci ve ikinci boğumu arasına başparmağın birinci boğumu yerleştirilmelidir. İşaret parmağı ise başparmağın üzerine kapanacaktır.
Meydana gelen yuva istekanın rahatça hareket edebileceği kadar geniş fakat herhangi bir savrulmayı engelleyecek kadar dar olmalıdır. Yüzük parmağımız ise serçe parmağımız gibi mümkün olduğunca sağlam bir şekilde masaya temas ettirilmelidir. Bu arada iyi bir köprüdeki en önemli faktörlerden biri başparmağın sol tarafındaki kısım ile işaret parmağının oluşturduğu yuvanın kullanılmasıdır. Bu kısım istekanın savrulmasını engelleyecektir.
Bant Köprü Pozisyonları:

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

EĞİLME POZİSYONU

Topa eğilme hareketi zorlamasız gerçekleştirilmelidir. Örneğin yerden bir şey alıyorken yapılan eğilme hareketi nasıl otomatik olarak gerçekleşiyor ve eğilme nispetinde dizlerde hafif bir bükülme oluyorsa aynı mekanizma pozisyona eğilirken de sağlanmalıdır. Sol kolumuz düz olmalı fakat asla kasılmamalıdır. Sol kolun kasılarak yada dirsekten bükülerek pozisyon alınması yanlış bir uygulamadır.

Eğilme hareketi vuruş topumuza doğru ve sol omzumuzun üzerine olmalıdır. Sol omuzun hafifçe ileri doğru uzatılarak eğilme hareketinin gerçekleştirilmesi vuruş için doğru bir görüşe sahip olmamızdaki en önemli unsurlardan biridir.
Vücudumuzun vuruş topundan ne kadar mesafede pozisyon alması gerektiği konusundaki kontrolümüzü şimdi gerçekleştirebiliriz. Eğer pozisyona eğilirken bacaklarımızda herhangi bir zorlama yada dengesizlik hissediyorsak birinci topla vücudumuz arasındaki mesafede bir aksaklık var demektir. Bu aksaklığı vücut açısını bozmadan ve sol kol pozisyonunda herhangi bir yanlışlık yaratmadan, bacaklarımızda zorlamaya yada dengesizliğe sebep olmayacak şekilde, doğrulup yeniden pozisyon almak suretiyle düzeltmeye çalışmalıyız. Bu sayede vuruş topuyla vücudumuz arasındaki optimum mesafeyi bulabiliriz.
Eğilme hareketi sırasında doğru bakış açısını sağlamamız için isteka ile çenemiz arasında 15-20 cm lik bir mesafe bırakmak doğru olacaktır. Bu mesafe görüş hatası kabul etmeyen hassas pozisyonlarda biraz daha düşürülebilir.İstekayı sağ elle doğru tutuş yeri şimdi basit bir kontrolle sağlanabilir. Çok yavaş yapılmayacak olan bir vuruş hazırlığında sağ dirsekten bileğe kadar olan ön kolumuz istekamızla yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturmalıdır. Bu açı düşük tempolu vuruşlarda biraz daha düşürülebilir. Dirsekten omuza kadar olan üst kol bölgemiz, istekaya paralel yada paralele çok yakın bir açıyla durmalıdır. Bütün bunların sonucu olarak sağ ön kolumuz, üst kol bölgemizle yaklaşık 90 derecelik bir açı oluşturur.

KAFA POZİSYONU

Gözlerin ve kafanın doğru kullanımı hatasız bir görüş için çok önemli bir faktördür. Gözler toplara aynı açıyla bakmalıdır. Başka bir ifadeyle istekamızın yükseltisi kafamızı ikiye ayıran noktadan geçmelidir.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kafa pozisyonumuzun yani gözlerimizin toplara bakış açısı yaklaşık 65 derece kadardır. Nefes alma normal olmalıdır. Nefes kısa aralıklarla alınmamalıdır.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

İSTEKAYI SALLAMA HAREKETİ (LİMAJ)

İsteka ileri ve geri doğrultuda ve vuruş hızımıza uygun bir şekilde ritmik olarak sallamalı ve bu sallama hareketi dirsekten gerçekleştirilmelidir. Limaj hareketi sırasında isteka mümkün olduğunca yere paralel bir şekilde sallanmalıdır.

Vuruş hemen öncesi…
Vuruş sonu…

 


Temel Bilardo EğitimiTüzül Bilardo Sistemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir